Ghế bên cạnh cô ấy đã bị chiếm bởi Adela, một phụ nữ lớn tuổi khoảng 65 tuổi, bạn của các chú của chúng tôi, vì vậy tôi không thể ngồi cạnh anh họ của mình. Chúng tôi đang xem “Chiến dịch Chiến thắng” và tôi thấy khuôn mặt của em họ tôi thay đổi mỗi khi một nhân vật nam trong chương trình nói trên xuất hiện mà tôi sẽ không nêu tên, và tôi nói với cô ấy: – Sandra, có chuyện gì với em vậy? Cô ấy không nói gì và gật đầu với tôi như thể đi theo cô ấy. Cô ấy đứng dậy và đi vào phòng ngủ của mình, tôi không vào cho đến khi cô ấy bảo tôi vào. Khi bước vào, anh ta nói với tôi: – Chết tiệt, tôi cay đắng. – có chuyện gì vậy?