hãy tiếp tục từ đó, nằm xuống và thế là xong. Không có hậu quả về cuộc hôn nhân của bạn. Dù sao, tôi đã nói với anh ấy “anh nhìn xem, anh có một phòng ở đây, chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi không cần phải ra ngoài. Chúng ta chỉ cần đi đến phòng của bạn hoặc của chúng tôi và chúng tôi sẽ xem những gì sẽ xảy ra. Không có gì mang lại cho tôi nhiều niềm vui hơn là bạn và Mario có một khoảng thời gian khó khăn. Đi một mình về phòng của bạn và tôi sẽ đợi bạn trong phòng của tôi, bình tĩnh, được chứ? Cô ấy nói, tôi sẽ đi với anh ấy về phòng của tôi. Ok, nếu bạn muốn nó theo cách đó” và chúng tôi quay trở lại bàn.