anh bạn, bạn biết đấy, tất cả những Con đĩ đó, họ nói với tôi rằng cô ấy có người tình của mình và một số người nói rằng họ đã nhìn thấy dương vật của người tình và họ đã bú cu chúng, tôi chưa thấy cái nào cho đến nay, nhưng sẽ có một cơ hội để làm điều đó, bạn có nghĩ vậy không, tất nhiên tôi đã nói với cô ấy, nhưng nếu bạn muốn tôi có thể cho bạn xem ngay bây giờ, nhưng với một điều kiện, bạn cho tôi xem cái nhỏ của bạn.. .anh đã nói với em rồi mà. Chúng tôi đóng cửa phòng, tôi kéo một cái tủ và một cái bảng đen rồi bày mấy bức tranh tường, tôi ra lệnh cho em cởi bikini ra,