Nếu bạn bỏ lỡ câu chuyện của tôi, đọc câu chuyện xuất bản đầu tiên của tôi. Tôi vẫn đang lan man với những bức ảnh khỏa thân của cô gái tôi. Nhưng một lần nữa xin lỗi vì tôi vẫn chưa thể scan nó và chia sẻ với các bạn. Gọi là một bài viết trượt, khi tôi mới bắt đầu biết cô gái của mình, tôi đã hỏi cô ấy, bạn đã bao giờ vượt qua hay chưa? Lúc đầu, anh ấy không muốn nói. Anh ấy nói anh ấy đã làm được nhưng anh ấy đã làm được trong phòng nước. Tôi hỏi trên giường có người bao giờ nhảy vào không? Em gái tôi nói rằng bản thân Finger không bị sốc. Em gái tôi cũng nói rằng cô ấy thích làm nó trong khoang nước vì cô ấy thích sử dụng nước dễ dàng.