Tag: Nhà Giàu

Quen được gái nhà giàu hàng họ ngon vãi chưởng

Đầu tiên, anh ngạc nhiên khi không tìm thấy Manuela, dì của anh, em gái của mẹ anh, người đã sống với họ vài tháng, "có lẽ cô ấy đã đi chợ." Nghĩ vậy, anh về phòng định lợi dụng cuộc đình công của trường đại học, nhưn...