Tag: Misuzu Takeuchi

Anh chồng vụng trộm với em dâu

Tôi cá với anh những gì anh muốn, em gái của chúng tôi không dám. Và em tôi nói: Nếu tôi nghĩ rằng cô ấy không dám, thì cô ấy quá thận trọng ... ôi! Anh trai tôi sẽ không nói điều đó bởi vì sau đó em gái tôi nói: Tôi ...