Tag: MIDV-252

Em ơi sướng quá anh ra mất

Tôi không nghi ngờ gì đã nhận lời và cô ấy đặt tôi vào chiếc giường mà cô ấy đã đặt cạnh đứa em họ 7 tuổi của tôi, ở ngay cạnh phòng của em họ tôi. Sáng hôm sau, tôi có thể cảm nhận được dì của tôi đã sẵn sàng như thế...