Tag: JUQ-088

Vợ trẻ thiếu thốn và cậu thanh niên

Bạn chưa bao giờ nói với tôi về anh ấy. Cô ấy ngồi ở mép giường, cô ấy ngừng che ngực, cô ấy lấy chiếc quần tất và bắt đầu mặc vào, từng cái một, giơ một chân lên, cô ấy nhìn tôi chằm chằm và nói: có lẽ bạn chưa bao g...