Tag: HZGD-098

Chê chồng yếu, vợ xếp hình với bố dượng

họ nói về chủ đề này và những thứ khác, khi Veronica cắt ngang, cô ấy đưa ra nhận xét về chuyến đi của Eduardo, tôi mừng cho anh ấy vì anh ấy luôn bị hoãn cho những chuyến đi đó. Đối với bản thân tôi, tôi nghĩ, Laura ...