Tag: Đầy năng lượng

Buổi sáng tràn đầy năng lượng

Thỉnh thoảng bác có thể dọn phòng cho tôi được không, ví dụ như... UUUYYY... xin lỗi, tôi nghĩ bạn đang làm điều đó với thiện chí. Anh ấy thực sự đang nói đùa. Chà, chà... -Tôi nhìn đồng hồ- Tôi đi đây... chắc tôi với...