Sướng hơn khi xem Bố chồng hãm lồn con dâu của diễn viên lồn đẹp Đầu tiên là khu vực thịnh vượng và ổn định được đại diện bởi khu vực thuộc thẩm quyền của Fast. Do các chính sách phù hợp, khu vực này đã trở thành thiên đường ở Parry. Người dân cảm thấy thoải mái và xã hội ổn định, thể hiện một loại khác cảnh ổn định. Thứ hai là khu vực được hình thành bởi một số lượng rất nhỏ tàn dư Pali, trong khu vực này, tàn dư của chế độ Pali muốn lấy đây làm căn cứ để cố gắng tập hợp lại và quay trở lại, do đó gây ra gánh nặng lớn cho người dân.