Cặc tôi không có tên ngồi. Tôi bắt đầu lắc cặc ngay khi ở trên giường và bị lạnh sau khi dùng tay. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ tiếp tục đụ mẹ tôi. Bây giờ tôi đang tìm cơ hội để đụ âm hộ của mẹ tôi. Người ta nói vào chùa muộn chứ không phải trời tối. Ngày đó cuối cùng đã đến. Bố phải đi Bhopal để giải quyết công việc văn phòng. Mẹ đã nói với tôi về điều đó, vì vậy tôi bắt đầu nghĩ về lý do tại sao mẹ lại nói với tôi điều này. Trước đó, mẹ tôi chưa bao giờ nói với tôi về việc bố tôi đi chơi. Có phải mẹ đang nói với tôi về cơ hội này để làm tình với bạn không, đây là cơ hội để con cặc thâm nhập.