Một đêm qua ngủ nhờ phòng trọ của em hàng xóm, Anh ấy nắm lấy tay tôi, đặt nó lên miếng đệm của anh ấy và dạy tôi cách làm. Anh phải bắt tôi đâm ngón tay to vào người mẹ vợ. Nó rất vui vì tôi bắt đầu từ từ. Cô ấy nói-làm ngay. Nhưng tôi cảm thấy không tốt lắm và nó có vẻ rất lạ. Khi tôi không hiểu đúng, Diddy đã đuổi tôi ra ngoài và tự mình bắt đầu. Tôi cũng đứng gần đó, đôi khi nhìn vào bên trong mẹ tôi và đôi khi chị tôi ở bên ngoài. Tuy nhiên, tôi không biết bài hát ru bắt đầu từ khi nào.