Màn biểu diễn Thỏa mãn tình dục với lồn gái ngon của gái tơ túi tinh, tuyến tiền liệt làm cho các cơ này co lại, lúc này dịch tuyến tiền liệt tinh dịch sẽ được đẩy ra phía sau niệu đạo. Sau đó, tinh trùng và dịch tiết từ mào tinh và túi tinh được vận chuyển vào ống sinh tinh, đây là phản xạ bắt đầu xuất tinh ra ngoài cơ thể. Tất cả những điều trên là chức năng củ ệ thống thần kinh tự trị. Đến mức này thì chưa có khoái cảm mà chỉ là rơi vào tình trạng một khi đã kích hoạt là tất yếu. Nếu bạn tiếp tục tăng cường kích thích, thì bạn sẽ bước vào giai đoạn thứ hai.