bước đến và leo lên giường. Cô ấy ngồi lên người tôi và bắt đầu cọ xát mình. Một lúc sau anh bắt đầu cưỡi tôi nhưng nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Lúc đầu, chỉ có phần đầu được đưa vào, nhưng từng chút một… mềm, rất mềm… cô ấy tiến đến đút toàn bộ quy đầu cho đến khi đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, cô ấy buông mình xuống và toàn bộ thành viên của tôi, xuyên qua cô từ bang. Điều đó khiến tôi mất cảnh giác và do lúc này tôi đã bị kích thích như thế nào nên không thể kiềm chế được bản thân, tôi đã đổ chất lỏng của mình vào cô ấy. Khi cô ấy cảm thấy tinh dịch của tôi bên trong cô ấy,