anh ấy liếm âm hộ của tôi, và anh ấy nói với tôi: một ngày nào đó, một ngày nào đó… Khi tôi đang tắm, anh ấy đã xoa xà phòng. tôi và rửa sạch cho tôi khi tôi rất muốn đi tiểu, nhưng vì cái chân của tôi khó khăn, anh ấy nói với tôi: Mẹ ơi, chúng ta đây, cuối cùng chúng ta cũng mở vòi hoa sen và anh ấy đi. Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa và hết sức có thể, tôi bắt đầu, nhưng thật ngạc nhiên là Diễm cúi xuống và bắt đầu uống nước tiểu của tôi, tôi bảo cô ấy bỏ đi nhưng cô ấy nói không, và điều đó khiến tôi thích thú và tôi tiếp tục đi tiểu vào mặt và ngực của cô ấy.