và chúng tôi đã có một phòng đôi, vì vậy chúng tôi sẽ phải ngủ cùng nhau. Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội của tôi để có Pili gần gũi với tôi. Khi chúng tôi đến thì đã muộn nên chúng tôi về khách sạn. Chúng tôi để lại những thứ Chúng tôi dọn dẹp một chút và ra ngoài ăn tối. Sau đó đi ngủ. Tôi đã mong ít nhất là được nhìn thấy gì đó, nhưng Pili đã mặc bộ đồ ngủ vào và thế là hy vọng của tôi chấm dứt. Hơi thất vọng tôi lăn ra ngủ. Ngày hôm sau, chúng tôi dậy sớm để khám phá trung tâm Madrid một chút, vì đám cưới diễn ra lúc tám giờ tối. Ý tưởng là đi tham quan vào buổi sáng,