vì vậy cô bắt đầu di chuyển qua lại. Cô ấy đã học cách làm cho âm vật cọ xát với con cặc và cô ấy đã ở trong đó cho đến khi cô ấy đạt cực khoái trở lại. Tôi có một cái và sau vài giây nó lại bắt đầu, thế là có thêm hai hoặc ba cái nữa và rồi nó luôn như vậy, kể từ sau khi thời gian trôi qua và chúng tôi làm điều đó hầu như mỗi ngày, tôi thấy rằng anh ấy không bao giờ có một mà chỉ có hai hoặc ba lần liên tiếp, anh ấy sẽ có một lần. Anh ấy rên rỉ vài tiếng ahhhhhhhhh, ahhhhhhhhhh, ahhhhhhhhhh và một lúc sau anh ấy lại có một lần nữa và thế là vào một buổi chiều mưa, tôi đếm liên tiếp năm lần.