Tôi chỉ cười, về phần mình, các anh họ cũng định ngỏ lời với tôi và hình như cũng có cái duyên trời giúp họ vì lúc đó đã 3h30 sáng mà chú tôi say khướt nên bố mẹ tôi không cho. rời đi và nói với họ rằng tôi đã nhờ các anh họ của tôi định cư trong phòng ngủ của anh trai tôi và của tôi. Ramón, người lớn nhất, đã chọn phòng ngủ của tôi. Ở một mình, anh ấy nói với tôi này, nhưng chỉ có một chiếc giường để tôi ngủ. Chà, trên giường với tôi, tôi trả lời, chúng tôi chỉ đi ngủ thôi, nhưng tôi thường giật mình trước khi ngủ nếu tôi không ngủ được. Tôi ngạc nhiên nói rằng tôi thủ dâm hàng ngày nếu tôi không ngủ được.