nó gần như không còn vừa vặn nữa, cậu bé của tôi đã lớn lên như thế nào, tôi hôn lên miệng anh ấy, Tôi lấp đầy miệng anh ấy bằng lưỡi của mình, tôi cảm thấy dương vật của anh ấy nằm trên bụng tôi không phát triển, thật tội nghiệp, nó vẫn còn nhỏ và đã trở nên trống rỗng. Chúng tôi quay trở lại bồn tắm một lần nữa và tắm. Chúng tôi ra khỏi bồn tắm và vào bếp uống nước, vẫn còn sớm, chúng tôi vẫn ở nhà một mình; Juan, con có muốn tiếp tục chơi thêm một lúc nữa không hay chúng ta sẽ rời đi? Tôi hỏi nó, mẹ trả lời thêm một lúc nữa, tôi lấy nó và chúng tôi đi vào phòng ngủ của mình.