và cô ấy luôn quan tâm đến đời sống tình cảm của tôi; nhưng chúng tôi chưa bao giờ vượt qua giới hạn của tình bạn. Sau khi trở thành góa phụ, tôi bắt đầu đến thăm cô ấy thường xuyên, cho đến khi có hoàn cảnh bắt đầu học hành, ổn định tình hình học tập của cô ấy, cô ấy đã nhờ tôi giúp đỡ cô ấy trong học tập, vì tôi là một chuyên gia đại học; mà sẽ làm cho đối tượng của mình dễ dàng hơn. Tôi không phản đối yêu cầu của bạn; Đúng vậy, tôi đã yêu cầu anh ấy cập nhật cho tôi các môn học của anh ấy, cung cấp cho tôi các chương trình học để tôi có thể chuẩn bị cho mình trong các giáo lý.