Nếu anh ta đã lập trình nó, sự tự phát của anh ta sẽ đến bất cứ lúc nào, với một ý tưởng cố định giữa hai mắt anh ta. Anh biết mình sẽ thua cuộc nếu cố gắng nói chuyện với cô. Tôi chỉ còn cách chờ đợi và sự thật là tôi không biết chính xác điều gì. Tôi đi theo cô ấy khi cô ấy xuống nước. Mặc một trong những chiếc áo phông trắng của tôi để chống nắng, cô ấy ra hiệu cho tôi đi theo cô ấy vài mét vào bên trong. -Nào Dani…..đừng hèn nhát, nước đang đóng băng nhưng bao nhiêu …!!!!!!! Và anh ấy tiếp tục tiến lên…..cho đến khi biển chạm vào eo anh ấy. Cô ấy đưa tay về phía tôi… và với một cú giật mạnh, cô ấy kéo tôi về phía cô ấy.