Bằng cách nào? – Tôi trả lời. Cũng như lần trước hai đứa đến đây, hai đứa vừa làm hỏng đồ bơi của em.- Cô nói. Tôi không biết phải nói gì và tôi cũng không biết cô ấy muốn đi đâu, nhưng tôi nói với cô ấy: Nhưng bạn hãy nhớ điều đó. Vâng-. Và còn gì nữa anh nhớ không- Tôi nói với anh ấy để xem anh ấy sẽ đi được bao xa. Tất cả mọi thứ – anh ấy trả lời tôi – Và kể từ đó tôi không thể gạt bạn ra khỏi người anh họ đầu của tôi. Gặp phải tình huống này, tôi không nhận ra rằng dương vật của mình đang cương lên và khi ra khỏi bể bơi thì thấy một cái phình to mà khi nhìn thấy thì em họ đã hét vào mặt tôi: