may mắn là tất cả họ đều còn quá trẻ để gây rắc rối cho tôi, ngoại trừ Dani, người mà tôi đã nói đến. Người này, vì anh ta ít nhiều to lớn hơn tôi, phải dám thay tất cả quần áo của anh ta với tôi trong tủ quần áo âm tường trong phòng ngủ của tôi. Ngay khi họ đóng cửa lại, anh ta lao vào tôi như một con thú hoang; và, cởi quần lót của tôi, tôi cố gắng đi vào bên trong của tôi. Tôi nghĩ điều tốt nhất tôi có thể làm là cố gắng đẩy nhanh tốc độ, vì vậy tôi yêu cầu anh ấy bình tĩnh lại, và tôi bắt đầu thủ dâm anh ấy một cách điêu luyện, đây chắc hẳn là lần đầu tiên một cô gái làm chuyện đó với anh ấy.