Tôi cúi xuống lấy một cốc bia, tôi muốn anh ấy để xem mông của tôi… Khi tôi nhấc chiếc quần bikini của mình lên một lần nữa và dùng tay cởi nó ra một cách gợi cảm, tất nhiên là tôi đang quay lưng lại với anh ấy, tôi quay sang anh ấy và nói “và tốt” là gì chúng ta sẽ làm… Marco: lưu ý rằng tôi sẽ làm cho bạn cuñis chân thành và điều này vẫn còn giữa chúng tôi ok Isela: tất nhiên, bạn kích thích tôi cuñis…hãy nói cho tôi biết….. Marco: để trả lời câu hỏi của bạn, tôi sẽ nói rằng không bao giờ. ……. .nhưng………tôi nghĩ rằng hôm nay tôi đang muốn vợ của người hàng xóm của mình và không hơn không kém vợ của anh trai tôi…..đừng phán xét tôi,