Khung cảnh đẹp nhất của bãi biển của giáo viên Lin!! Tôi cũng đút vào, lần này không có sự giúp đỡ của cô giáo Syam… như lần đầu tiên, tôi đã biết cái lỗ pê đê ở đâu rồi… Tôi đã liếm rồi và tôi đã mút rồi!! Em vừa đút vào là nó rên… hehe… Thầy Syam leo lên bàn…. “U liếm tôi bé?” anh ấy nói với cô giáo Lin…. Tôi vẫn đang đụ mông cô Lyn,… nhưng khi tôi nhìn thấy cô Syam đang ngồi trên mặt cô Lin, tôi chớp mắt một giây… ôi chao… trước đây là thế này… hehehe… “Này, Zaf, đừng dừng lại.. đụ tôi đi…” cô giáo Lin nói, anh ấy nhận ra tôi đã dừng lại… hehehe… tôi có thể làm gì khác đây, Tôi chỉ chộp lấy anh ta… và anh ta liếm láp của giáo viên Syam…