Bờ mông không còn căng nữa, ra vào dễ dàng một chút. Sau đó, mỗi khi tôi ở gần BM, tôi sẽ liên lạc với Syuria và cuối cùng nó luôn qua đêm trong phòng khách sạn của tôi. Bây giờ tôi ít gặp anh ấy hơn vì dự án của tôi ở phía bắc đã sẵn sàng. Tôi được đối xử khá tốt ở đó và chị dâu tôi cũng là một người rất hiểu chuyện. Anh ấy không quan tâm tôi đi làm về muộn, thực ra có đôi khi anh trai tôi là người khuyên tôi không nên về muộn, anh trai tôi là một người rất bận rộn, có khi cả tuần anh ấy không đi làm về. với công việc bên ngoài. Vì vậy, tôi là người thế chỗ anh ấy để nhìn vào gia đình anh ấy. Anh trai tôi đã có 3 người con,