nhưng nó không đóng được vì con cu của bạn đã lớn, bạn là một kẻ bất hảo, Miguelito, bạn đã là một người đàn ông nhỏ bé, bạn có tự chạm vào mình không? Nếu tôi nói cúi đầu xuống. Anh khỏi lo, anh biết rồi mà, anh chơi thế em biết chè chén hả? Vâng, và làm thế nào để bạn biết? – Chà, tôi biết nhiều thứ lắm, lại đây ngồi đi. Cô ấy đặt tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy và bắt chéo chân này dưới chân kia, cho phép tôi nhìn thấy quần lót của cô ấy một lần nữa. Nếu em muốn, anh sẽ xoa bóp cho em một chút trên cu em, để làm cho nó nhỏ xuống, em biết không? Phải xem cho tôi xem, bạn làm nó như thế nào –