muốn làm chồng của con gái tôi, tất cả những gì tôi muốn là con gái tôi. Tôi kết hôn khi tôi có con của bạn, tôi xuất thân từ một gia đình rất giàu có và bảo thủ, chưa từng có bất kỳ tai tiếng nào, và nếu bạn chấp nhận bạn sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất, bạn sẽ phất lên về tài chính, tôi sẽ lo cho họ không thiếu thứ gì, đơn giản là bạn phải trả lời lỗi lầm của con gái tôi” Tôi lặng lẽ lắng nghe, có điều gì đó ở người phụ nữ đó khiến tôi bối rối, sự lạnh lùng và tính toán của cô ấy cách nói sự việc. “Giá của bạn là bao nhiêu, nói nhanh với tôi rằng tôi không vội,