Khi Javier bình tĩnh hơn, Tôi ra hiệu cho anh ta như để anh ta hiểu là hai người đó đang ở bên ngoài. Anh hiểu tôi ngay. – Đây, xoa lưng cho tôi – tôi nói to. Anh ấy bắt đầu kỳ cọ khắp người tôi trong khi tôi bắt đầu gội đầu. Tôi quay lại và ra hiệu cho cô ấy tiếp tục đi trước, và cô ấy xoa ngực tôi, xuống bụng và xuống đùi tôi. Tôi dạng chân ra và ra hiệu cho anh xoa chỗ đó. Tôi nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt anh ấy. Ở đó, anh cúi xuống và bắt đầu luồn tay qua tóc, vết nứt. Tay đưa từ trước ra sau và ngược lại. Tôi bắt đầu mỉm cười khi con cu của anh lại cứng lên.