Tôi hỏi – chuyện gì đã xảy ra? Thế là anh ấy nói – Bạn ơi, anh chàng trang điểm không đến được, anh ấy bị tai nạn. Tôi đùa rằng – vậy thôi… Vợ tôi đã học một khóa trang điểm rồi… Nếu bạn hỏi, tôi có nên nhờ cô ấy trang điểm cho bạn không? Anh ấy nghiêm túc nhận lời tôi và nói – Thật tốt, Bhabi biết tất cả mọi thứ. Tôi đã mang một số thứ trong một cái túi. Xin nhờ chị dâu trang điểm hộ, giờ đang kẹt… Lại là chuyện cưới hỏi của bạn thân, nên cũng vì lý do này mà chị không nỡ từ chối. Tôi gọi cho vợ tôi và nói với cô ấy về vấn đề của bạn tôi.